سیستم های کنترل، بهره برداری و مدیریت گازها

سیستم های انتقال و توزیع گاز

تامین گازهای خاص و تخصصی

تجهیزات پیشرفته کنترل گاز

Slide

سیستم های مرکزی کنترل گازهای خالص

تجهیزات و سیستم های کنترل، بهره برداری و مدیریت گازهای خالص، فوق خالص و صنعتی
GAS Control, Operation & Management

همکاران خارجی ما

اعتبار و شهرت جهانی همکاران ما موجب افتخار ماست!

شرکت مهندسی پترونیک صنعت با بهره گیری از امکانات و توان بازرگانی خارجی خود مبادرت به ایجاد ارتباط و همکاری با چند شرکت معتبر اروپایی نموده است. هم اکنون پترونیک قادر به تامین محصولات و تجهیزات تولیدی برندهای معتبر معرفی شده ذیل می باشد. جهت دریافت پیشنهادات فنی و مالی با ما تماس بگیرید.

نیاز به راهنمایی دارید؟

اخبار و تازه ها