سیستم های کنترل، بهره برداری و مدیریت گازها

سیستم های انتقال و توزیع گاز

تامین گازهای خاص و تخصصی

تجهیزات پیشرفته کنترل گاز

Slide

سیستم های مرکزی کنترل گازهای خالص

تجهیزات و سیستم های کنترل، بهره برداری و مدیریت گازهای خالص، فوق خالص و صنعتی
GAS Control, Operation & Management

همکاران خارجی ما

اعتبار و شهرت جهانی همکاران ما افتخار ماست!

شرکت مهندسی پترونیک صنعت به منظور ارتقاء سطح کیفی محصولات بویژه در پروژه های خود و نیز بهره گیری از دانش فنی روز مبادرت به ایجاد ارتباط، همکاری و اخذ نمایندگی از تولیدکنندگان مطرح و معتبر اروپایی مرتبط با حوزه های فعالیت خود نموده است. هم اکنون پترونیک با فشردن دست همکاری با چندین کمپانی اروپایی و نیز اخذ نمایندگی از آنها، عاملیت فروش برندهای ذیل را در ایران عهده دار است:

نیاز به راهنمایی دارید؟

اخبار و تازه ها