آزمایشگاه تست خوردگی

صفحه اصلیراه حل هاآزمایشگاه تست خوردگی

تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تست خوردگی

خوردگی یک واکنش شیمیایی یا الکتروشیمیایی بین یک ماده، معمولاً یک فلز و محیط اطراف آن است که موجب تخریب ماده و خواص آن می شود و سالانه خسارات بسیار زیادی را به صنایع وارد می سازد. این امر نشان می دهد که با به کار بردن موثرتر تکنولوژی های موجود و اعمال تکنیک های دقیق مدیریت خوردگی می توان جلوی قسمت قابل توجهی از این هزینه ها را گرفت.

آزمون های متعددی جهت شناسایی میزان خوردگی در فلزات وجود دارند که از میان آنها دو تست مهم خوردگی وجود دارد که البته مستلزم وجود یک سیستم پیشرفته کنترل گاز برای تزریق ایمن گازهای هیدروژن (H2) و هیدروژن سولفاید (H2S) به داخل ظروف تست بهمراه هودهای مجهز به سیستم کنترل مکش هوشمند است. این آزمون ها بشرح ذیل می باشد:

1- آزمون ترک‌خوردن ناشی از هیدروژن Nace TM0284-(HIC)‎ و بررسی نمونه با دستگاه C-Scan
2- آزمون ترک‌خوردن خوردگی تنشی در محیط سولفیدی NaceTM0177-(SSCC)‎

در این راستا “گاز کام” آمادگی دارد جهت تجهیز و راه اندازی این دسته از آزمایشگاه ها خدمات مشاوره، تامین، نصب راه اندازی در قالب یک قرارداد EPC به مشتریان و کارفرمایان خود ارائه نماید.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.