محصولات

صفحه اصلیمحصولاتگازهای تخصصیگازهای آتشگیرگاز کربونیل سولفاید – (Carbonyl Sulfide)

گاز کربونیل سولفاید – (Carbonyl Sulfide)

کربونیل سولفاید – Carbonyl Sulfide (کربونیل سولفید) یک ترکیب شیمیایی با فرمول خطی OCS است. معمولاً به بصورت COS به عنوان یک فرمول شیمیایی نوشته می شود که بر ساختار آن دلالت ندارد، این یک گاز قابل اشتعال بی رنگ با بوی نامطبوع است. این گاز دارای یک مولکول خطی متشکل از یک گروه کربونیل است که به یک اتم گوگرد پیوند دوگانه دارد.
* منبع تامین
می توان آن را در گازهای آتشفشانی، نفت خام، آب های گوگردی، مرداب ها و خاک ها یافت. این گاز در دود ناشی از کارکرد موتورهای دیزلی، گاز طبیعی و گازهای گلخانه ای پالایشگاهی و دود تنباکو نیز یافت می شود. سولفید کربونیل کاربرد تجاری زیادی ندارد، زیرا عمدتاً در سنتزهای شیمیایی در مقیاس کوچک استفاده می شود.

ویژگی ها

یک گاز قابل اشتعال بی رنگ با بوی نامطبوع
فرمول شیمیایی: COS

جرم مولی: 60.07 گرم بر مول
نقطه جوش: -50.2 درجه سانتی گراد
چگالی: 2.51 گرم در لیتر
شکل ظاهری: گاز بی رنگ
حلالیت: بسیار محلول در KOH، CS2. محلول در الکل، تولوئن
Cas number: 463-58-1

 

دانلود اطلاعات

دانلود دیتاشیت ایمنی