گاز هلیوم (هلیم)

گاز هلیوم (هلیم): هلیم یک عنصر شیمیایی با نماد He و عدد اتمی 2 است. این گاز بی رنگ، بی بو، بی مزه، غیر سمی، بی اثر، گاز تک اتمی و اولین در گروه گازهای نجیب در جدول تناوبی است. نقطه جوش و ذوب آن در بین تمام عناصر کمترین است.

ویژگی ها

دانلود اطلاعات