نمایشگاه Achema آلمان یکی از برترین نمایشگاه ها در سطح بین المللی در خصوص صنایع فرآیندی است که در شهر فرانکفورت آلمان برگزار می گردد. با توجه به شیوع ویروس کرونا در صورت امکان برگزاری این نمایشگاه، همکاران ما بصورت فعال در این نمایشگاه شرکت نموده و آخرین محصولات خود را به نمایش خواهند گداشت.

14 – 18 June 2021
Frankfurt am Main, Germany