گازهای مورد استفاده در صنعت معمولا به چند روش طبقه بندی می گردند که مهمترین و متداول ترین آنها را به اختصار معرفی می گردند. لازم به توضیح است برخی از گازها ممکن است به لحاظ ماهیت فیزیکی و یا شیمیایی خود در در چند طبقه قرارگیرند. بعنوان مثال گاز H2S (هیدروژن سولفاید) علاوه بر اینکه یک گاز آتشگیر است ولی بواسطه خاصیت خورندگی خود در دسته گازهای خورنده نیز قرار می گیرد.

طبقه بندی از نظر قابلیت اشتعال

الف) گازهای آتشگیر (Flammable gases)
ب) گازهای غیر آتشگیر (Non-flammable gases)

طبقه بندی از نظر درجه خلوص

الف) گازهای صنعتی با درجه خلوص پائین (با گرید پائین تر از ۴٫۰)
ب) گازهای با درجه خلوص بالا (High-purity gases) دارای گرید ۵٫۰ الی ۶٫۰
ج) گازهای فوق خالص (Ultra high-purity gases) دارای گرید بالاتر از ۶٫۰

طبقه بندی از نظر ماهیت شیمیایی و یا واکنش پذیری

الف) گازهای خنثی یا بی اثر (Inert gases)
ب) گازهای خورنده (Corrosive and aggressive gases)
ج) گازهای سمی (Toxic gases)
د) گازهای اکسید کننده (Oxidizing gases)

طبقه بندی از نظر کاربری

الف) گازهای صنعتی
ب) گازهای آزمایشگاهی
ج) گازهای طبی

کار با هر یک گازهای مذکور نیازمند دانش کافی و همچنین استفاده از تجهیزات مناسب خاص همان گاز می باشد. نکته مهم و اساسی در استفاده از گازها رعایت اصول ایمنی و فنی مهندسی است که بطور جد می بایست در کنترل، توزیع و انتقال گازها مد نظر قرار گیرد. یکی از مهمترین آیتم هایی که می بایست کاربران به آن توجه نمایند انتخاب و استفاده درست از تجهیزات کنترل فشار و جریان گاز یعنی رگولاتورهای گاز می باشد. در این خصوص کارشناسان “گاز کام” آمادگی دارند ضمن انجام مشاوره های قبل از خرید نسبت به تامین این دسته از تجهیزات به مشتریان محترم خود خدمت رسانی نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.